Skip to content

WO – MAN – LR s.r.o.
Sídlo : Staré Grunty 162
841 04 Bratislava

Výhradný dovozca pitného režimu
AQUA ANGELS pre Slovenskú republiku

IČO : 365 79 726
DIČ : 202 182 29 02
IČ DPH : SK 202 182 2902

Peňažný ústav :
Tatra Banka
IBAN : SK 62 1100 0000 0026 2314 4683

Objednávka bude prijatá :

  – v pracovnej dobe, v pondelok až piatok od 8:00   do 16:00 hod.  
  – objednávka, ktorá bude zaslaná po pracovnej dobe bude prijatá
až nasledujúci deň.

 Pri objednaní produktov je potrebné uvisť tieto údaje:

  – meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti ste alebo budete u nás  registrovaní
– názov a množstvo produktov, ktoré si želáte objednať
– adresu dodania a fakturačnú adresu , ak sa nezhoduje s adresou  doručenia
– telefonický kontakt ( potrebný pre vodiča pri doručení produktov)
     Ak nebude objednávka obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, bude považovaná za neúplnú .

Kontaktujte nás

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefón
Field is required!
Field is required!

Pondelok – Piatok
Od 8:00 do 16:00