Skip to content

WO – MAN – LR s.r.o.
Sídlo : Staré Grunty 162
841 04 Bratislava

Výhradný dovozca pitného režimu
AQUA ANGELS pre Slovenskú republiku

IČO : 365 79 726
DIČ : 202 182 29 02
IČ DPH : SK 202 182 2902

Peňažný ústav :
Tatra Banka
IBAN : SK 62 1100 0000 0026 2314 4683

Objednávka bude prijatá :

  – v pracovnej dobe, v pondelok až piatok od 8:00   do 16:00 hod.  
  – objednávka, ktorá bude zaslaná po pracovnej dobe bude prijatá
až nasledujúci deň.

 Pri objednaní produktov je potrebné uvisť tieto údaje:

  – meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti ste alebo budete u nás  registrovaní
– názov a množstvo produktov, ktoré si želáte objednať
– adresu dodania a fakturačnú adresu , ak sa nezhoduje s adresou  doručenia
– telefonický kontakt ( potrebný pre vodiča pri doručení produktov)
     Ak nebude objednávka obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, bude považovaná za neúplnú .

Kontaktujte nás

Pondelok – Piatok
Od 8:00 do 16:00